TTK.TUBTIMKEOW


อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานรับปริญญา
สิ่งที่จะได้รับ
1. ถ่ายรูปได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ
2. ไฟล์ภาพขนาดจริงทั้งหมดที่ตกแต่งปรับแก้ไขแสงสี สดใส ธรรมชาติ
3. แต่งหน้าเนียนทุกภาพ รีทัส ตามสมควร
4. ไฟล์ขยายใหญ่ 1 ไฟล์ สำหรับอัดรูป
4. ไฟส์ย่ออีก 1 ไฟล์ สำหรับอัพลงโซเชียล
5. อัดรูปปก DVD 1 ใบ
6. สกีนแผ่น DVD
7. รูปอัด 4*6 40 ใบ (เต็มวัน) 20 ใบ (ครึ่งวัน)
2,000
6 ชั่วโมง
06:00 - 12:00
2,000
6 ชั่วโมง
12:00 - 18:00
3,000
12 ชั่วโมง
06:00 - 18:00

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ